Sekolah Kami

My photo
Dengkil, Selangor, Malaysia

LOGO PPDa

LOGO PPDa

Tuesday, September 29, 2009

Undang-Undang Dadah Di Malaysia

Undang-undang dadah di Malaysia meliputi aspek-aspek pencegahan hinggalah pemulihan. Di dalam pelaksanaanya terdapat kelemahan-kelemahan perundangan yang dkenal pasti secara berterusan dan dibuat pindaan supaya lebih berkesan. Penalti berat yang dikenakan adalah menggambarkan kesugguhan kerajaan Malaysia untuk membanteras masalah dadah. Lima undang-undang utama yang berkaitan dengan dadah adalah :-

. Akta Dadah Berbahaya 1952

. Akta Dadah Berbahaya ( Perlucuthakan harta ),1988

. Akta Penagih Dadah ( Rawatan Dan Pemulihan ), 1983 Pindaan 1998

. Akta Dadah Berbahaya ( Langkah-langkah pencegahan khas ), 1985

. Akta Racun 1952

No comments:

Post a Comment